Campagne

Negative campaigning. Een (bijna) nieuw begrip in Nederland. In de aanloop naar de gemeentereaadsverkiezingen van 7 maart, heeft de VVD gekozen voor TV-spotjes die vooral een aanval zijn op de PvdA. Een idee van campagneleider Mark Rutte, in z´n vrije tijd ook wel staatssecretaris van Onderwijs. De PvdA wordt afgerekend op het niet hebben van standpunten. Althans, dat zeggen de spotjes.

Nou is het mij nog niet zo opgevallen dat de PvdA geen standpunten heeft. Wat me wel opvalt, is dat ik het vaker met de PvdA eens ben dan met de VVD. Maar als Mark, Jozias én Gerrit het zeggen, dan zal dat wel zo zijn. Dan zal ik ook wel geen standpunt (lees: mening) hebben. De spotjes eindigen steeds met de mededeling dat de VVD wél een standpunt heeft; ze zeggen dan alleen niet wat dat standpunt is. Laten we even op de VVD-site kijken!


Ik moet zeggen: de site is heel overzichtelijk en heeft een aparte pagina met standpunten per onderwerp. Hulde! Even zomaar een paar onderwerpen zoeken die me persoonlijk nogal na aan het hart liggen.

Milieubeleid: doemscenario´s uit het verleden zijn volgens onze grootste liberale partij uitgebleven. Dus wat zegt de VVD: “Integendeel, er is veel bereikt: lucht, water en bodem zijn allemaal veel schoner geworden.” Ik heb het nog even nagezocht, maar ik moet er wel vanuit gaan dat de VVD het hier heeft over het Nederlandse milieu. Zelden zo´n onzinnige en vooral onjuiste uitspraak over ons milieu gelezen.

Maximale snelheid: omdat het op veel plaatsen in Nederland ´s avonds vaak rustig is, wil de VVD ruimte geven aan mensen die harder willen rijden. “Vasthouden aan 120 km/uur is onnodig en levert irritatie op bij de automobilist.” Hoe hoog de nieuwe maximale snelheid moet worden, zegt de VVD niet; een geïrriteerde BMW-rijder zal daarover wel anders denken dan een geïrriteerde Rolls Royce-bestuurder, lijkt me. Maar blijkbaar ziet de VVD geen probleem in de bewezen grotere vervuiling bij hogere snelheden. En dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers zal stijgen – ook wetenschappelijk aangetoond – wordt vast wel goedgemaakt door de afname van irritatie op de snelweg.


Wat valt me nog meer op in de standpunten van de partij van Jozias? Of is het de partij van Gerrit? Dat heeft de VVD nog niet helemaal duidelijk kunnen maken.

Ze hebben liefst 425 woorden nodig voor hun standpunt over klokkenluiders. Mensenrechten, voor een liberale partij toch een heikel punt, krijgt slechts 70 woorden. Waarin ook nog wordt verteld dat economische sancties meestal niet helpen. Nee, we weten nog goed hoe de VVD omging met Shell in Zuid Afrika. Eens een rechtse kapitalisten partij, altijd een rechtse kapitalisten partij. Da´s een duidelijk standpunt. Dan wordt het al weer logischer dat de hypotheekrenteaftrek 454 woorden krijgt. De initiatieven van Groen Links en PvdA worden wel genoemd, maar nergens staat dat hun voorstellen uitsluitend op de hoogste hypotheken gericht zijn. Dat zou al te eerlijk zijn, en de VVD-kiezer nog ongeruster maken.

Conclusie: VVD, bedankt voor jullie hele duidelijke site. Ik heb voor 7 maart en volgende verkiezingen geen Kieswijzer meer nodig. En hoopvol: ik schreef al dat Negative campaigning bijna nooit in Nederland is voorgekomen. Het gebeurde één keer eerder: ook de VVD, met Bolkestein. Het leidde tot een groot stemmenverlies voor de VVD.

Reacties zijn gesloten.