Media boycotten nieuwe spelling

RIJSWIJK – Verscheidene Nederlandse media weigeren de nieuwe spelling die op 1 augustus 2006 van kracht wordt, te gebruiken. De nieuwe vorm maakt volgens de media de Nederlandse taal onnodig onduidelijk en lelijk. Dat meldden de Volkskrant en de websites van weekblad Elsevier en de NOS vrijdag en zaterdag. Aan de actie doen onder andere de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, HP/De Tijd, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, Planet Internet en Tekstnet mee. De Telegraaf meldt zaterdag dat het in de nieuwe Nederlandse spellingstrijd nog geen positie heeft ingenomen, maar zegt het verzet wel logisch te vinden. De redacties van dag- en weekbladen vinden de veranderingen in de spelling te ingrijpend en missen de logica.

De Nederlandse Taaluniestelde stelde in april aanpassingen in de spelling van het Nederlands officieel vast in een nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal. Sinds oktober ligt het nieuwe Groene Boekje, de populaire benaming van de woordenlijst, in de winkels. Voorzitter Van den Toorn van spellingswerkgroep van de Taalunie noemde de boycot onverstandig. Volgens hem zal de Taalunie niet tot inkeer komen door deze tegengeluiden.
bron: www.nu.nl; bericht ingekort!

BlijBlog vindt: ik snap niet waer die kranten zig druck om maeken. Nederlandsch is en bleift een pragtiche tael. En taelen lefen nu eenmahl. Je moet niet bang sijn for veranderingen.
Komende maandag… Nationaal Dictee, met Philip Freriks. Ik verheug me er nu al op. Kijken of ik mijn score van vorig jaar kan verbeteren. Al zal mijn zusje het wel weer veel beter doen. Als die maffe Bart Chabot maar weer mee doet. Wel kijken hé. Ik zal mijn score eerlijk melden!


Reacties zijn gesloten.